Site Overlay

CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI JƠDRÂP, KON TUM & NGHI THỨC MỞ CỬA NHÀ THỜ 27 6 2019

14 thoughts on “CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI JƠDRÂP, KON TUM & NGHI THỨC MỞ CỬA NHÀ THỜ 27 6 2019

  1. Mấy em dân tộc nữ rất xinh đẹp nhớ đi học võ cho nhiều vô coi chừng mấy thằng khỉ đột rừng dâm ô nó vô hãm hiếp

  2. Cảm tạ Chúa vì người dân tộc họ đã nghe tiếng Chúa và theo Chúa …cám ơn các linh mục đã truyền giáo các xứ xa hôm nay đã hình thành lớn mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *