Site Overlay

“CHÁN LÀM NGƯỜI” Thì Làm Gì?

10 thoughts on ““CHÁN LÀM NGƯỜI” Thì Làm Gì?

  1. Bữa nay nhi lai mặt đô mới nhìn e de thương hơn tuy a có thể comment như thê muốn gặp em sớm hơn tuy a ko dc la ng gặp nhi đầu tiên nhưng sẽ tin chúng ta sẽ gặp nhau trong dịp nào do a ko phải nói bừa đây là suy nghĩ của a danh cho nhi ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *