Site Overlay

Chân dung cuộc sống: Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong tiêm chủng mở rộng tại Việt NamTiêm chủng mở rộng (TCMR) cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho trẻ em dưới một tuổi được WHO và UNICEF khởi xướng thực hiện tại Việt Nam nhằm bảo vệ trẻ em khỏi 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Năm 1981 chương trình được triển khai thí điểm tại các địa bàn có nguy cơ cao. Năm 1985 chương trình được triển khai chính thức trên cả nước và đến năm 1990, 100% các huyện, tỉnh và thành phố trong cả nước triển khai TCMR. Sau hơn 30 năm hoạt động, với các nỗ lực nội tại của Việt Nam và sự hỗ trợ tích cực từ WHO, UNICEF và các tổ chức Quốc tế khác, chương trình TCMR đã đưa dịch vụ tiêm chủng tới toàn thể trẻ em Việt Nam, góp phần phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm phổ biến nguy hiểm.

Portrait of life: United Nations support for Expanded Program on Immunization in Viet Nam

Expanded Programme on Immunization (EPI) provides free immunization services for children under one year of age, initiated by WHO and UNICEF in Viet Nam to protect children from six infectious diseases. In 1981, EPI was piloted in the high-risks areas of Viet Nam. In 1985, EPI was formally carried out in the whole country and the programme reached all the districts, provinces and cities of Viet Nam in 1990. After the past 30 years of implementation, with great efforts from Vietnamese Government and support from WHO, UNICEF and other international organizations, EPI has reached all children of Viet Nam, contributing to the prevention of common infectious diseases.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://tim2lead.com/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *