Site Overlay

CEO2012 – Trận 41: QUẢN TRỊ KINH DOANH — KHỦNG HOẢNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG:::

Với dân số hơn 86 triệu dân, có hơn 50% dân số ở độ tuổi 30, tỷ lệ tiêu dùng chiếm hơn 70% GDP, Việt Nam là thị trường có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với các Doanh nghiệp sản xuất công nghệ thông tin, điện tử cao cấp trên thế giới như Nokia, Samsung, Apple, Dell .v.vv. Và để sản phẩm của mình có thể phủ sóng và có mặt rộng khắp trên mọi miền của đất nước Việt Nam, các doanh nghiệp này đã phải áp dụng nhiều phương thức khác nhau. Trong đó, thông qua các nhà phân phối chuyên nghiệp là một cách thức được nhiều Doanh nghiệp lựa chọn. Cách thức này không chỉ mang lại doanh số cao, lợi nhuận nhiều cho các Doanh nghiệp sản xuất mà đối với các Doanh nghiệp phân phối cũng đạt được nhiều thành công rực rỡ trong lĩnh vực này.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://tim2lead.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *