Site Overlay

Câu lạc bộ thơ Dương Kinh. ông Trịnh phát biểu 2012Bài phát biểu của ông Đỗ Xuân Trịnh trong dịp Tổng kết hoạt động CLB thơ Dương Kinh 11/2012).
Ông Đỗ Xuân Trịnh hiện nay là thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, Hải Phòng.
Video do ông Đặng Trinh Tư thực hiện.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *