Site Overlay

Câu Lạc Bộ Người Cá: Tuần 41 | Lạc Quan Tìm Về Bản Tâm Chân Thật – TiunYouth feels comfortable with and proud of their identity, including but not limited to ability status, body size, ethnicity, faith/religion, family status, gender, gender expression, gender identity, immigration status, language, race, and sexual orientation.

company
commerce

Đây là sự kiện câu lạc bộ người cá tuần cuối cùng ở Việt Nam. Tất cả kỷ thuật bơi lặn để thành tiên cá và 41 món tài sản mà một người cá cần phải có Tiun đều dành cho các bạn cả rồi. Ai có khả năng thức tỉnh thì chỉ cần xem toàn bộ số video của 41 tuần này là sẽ có được kinh nghiệm hơn 15 năm tu luyện thành tiên cá biết tất cả của Tiun. Sau sự kiện này Tiun cũng không còn là tiên cá biết tất cả nữa. Coi như cũng trả ơn được ít nhiều và hoàn thành lời hứa với chư thiên khi thức tỉnh thành tiên cá. Rồi từ bỏ năng lực của mình để giúp các bạn. Hãy cố gắng lên nha, đã đến lúc tiên cá cuối cùng của thế giới này phải chia tay các bạn rồi đây. Không còn gì để nói thêm nữa chỉ mong các bạn tìm lại bản tâm chân thật của mình để thấy được tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *