Site Overlay

Câu lạc bộ Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế IBEC – International Business and Economics ClubCâu lạc bộ Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế IBEC – International Business and Economics Club là CLB học thuật trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngân hàng TPHCM, được thành lập ngày 14/8/2018

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

1 thought on “Câu lạc bộ Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế IBEC – International Business and Economics Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *