Site Overlay

Câu lạc bộ Hoa Đá – Gia đình thứ 2 của các bạn sinh viên khuyết tậtHoa Đá là câu lạc bộ trợ giúp sinh viên khuyết tật, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Câu lạc bộ Hoa Đá được thành lập ngày 18/04/2008 và đến nay CLB đã chính thức bước sang tuổi thứ 11. Hiện tại, Hoa Đá có 22 thành viên là sinh viên khuyết tật cùng hàng trăm thành viên và cộng tác viên khác tham gia.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *