Site Overlay

Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Châu Phú, tỉnh An GiangPhóng sự giới thiệu về phong trào đờn ca tài tử ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nơi mà loại hình nghệ thuật này đang được Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện quan tâm chăm lo, để góp phần duy trì phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

1 thought on “Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *