CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ ẤP 3-Xã Vĩnh Lợi – Sinh hoạt tại nhà anh Dịp – Tối 10.11.2018phong trào đờn ca tài tử,đươc sự chấp thuận chính quyền địa phương,đội clbdctt chúng tôi, hàng tháng tụ hội lại sinh hoạt vui vẻ trên tin thần yêu nghệ thuật là chính.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://tim2lead.com/category/giai-tri/

One Response

  1. Santiago Thái 03/12/2019

Leave a Reply