Category: Kinh Doanh✅

Tổng quan thị trường Vàng trong nước

GIỚI THIỆU VỀ TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VÀNG TRONG NƯỚC 1. Loại vàng giao dịch: SJC, AAA là những loại vàng được giao dịch chủ yếu trên thị trường. Bên cạnh đó thị trường Việt Nam cũng có giao dịch vàng nguyên liệu nhưng không nhiều. 2. Chủ …