Site Overlay

Cài đặt Windows 10 Creator 1703 UEFI-GPT bằng USB chi tiết và chuẩnHướng dẫn cài đặt Windows 10 Creator 1703 UEFI-GPT bằng USB.

Các bước thực hiện:
1. Hướng dẫn tải Windows 10 Creator.
2. Tạo USB Boot uefi legacy
3. Boot USB vào Mini Windows 10
4. Cài đặt Windows 10 Creator 1703 từ USB

Thông tin chi tiết hơn tại:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Cài đặt Windows 10 Creator 1703 UEFI-GPT bằng USB chi tiết và chuẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *