Site Overlay

Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word

2 thoughts on “Cách tìm kiếm và thay thế văn bản trong word

  1. xin cho hỏi là nếu mở 2 file word cùng lúc, nội dung thay đổi của File 2 cũng giống như file 1, vd cùng thay đổi 5 nội dung, thì qua file 2 phải làm lại từ đầu hay có cách nào sử dụng lại dữ liệu thay đổi của file 1 đc ko ạ

  2. sao em thay thế bằng chữ thường mà khi replace all lại ra chữ in hoa vậy ad … vd : em viết HS giờ thay thế bằng Học sinh mà nó lại ra HỌC SINH là bị lỗi j vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *