Site Overlay

Cách tải crazy craft (chi tiết)Link:
Mk giải nén: BangMaple1
like share sub nhé !! nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ like và sub để có thể theo dõi những clip khác của mình nha !
Còn những bạn mà chưa đừng xem clip của mình từ kênh Ngân CH Gamer đến kênh Voprive Channel thì chắc các bạn ko bik mình và những người bạn cùng lớp lập thành một nhóm quay game có tên là Pro Club Gamer :
Dưới đây là những link facebook của những thành viên trong nhóm của mình nhưng hiện giờ nhóm ko có thời gian quay clip đăng lên nên hiện giờ nhóm mình chr chơi với nhau trên mạng xã hội thôi !!!!
———————————————————————————————————–
Chicken Gaming :
M Gamer :
YJ Gamer :
Và còn người bạn nữa cũng mới tham gia nhóm đó là
Chương :
cảm ơn các bạn đã xem clip

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/giai-tri

23 thoughts on “Cách tải crazy craft (chi tiết)

 1. sSep 05, 2019 6:19:14 PM net.minecraft.launchwrapper.LogWrapper log

  INFO: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker

  Sep 05, 2019 6:19:14 PM net.minecraft.launchwrapper.LogWrapper log

  INFO: Using primary tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker

  Sep 05, 2019 6:19:14 PM net.minecraft.launchwrapper.LogWrapper log

  INFO: Calling tweak class cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Forge Mod Loader version 6.4.49.965 for Minecraft 1.6.4 loading

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Java is Java HotSpot(TM) Client VM, version 1.8.0_191, running on Windows 8.1:x86:6.3, installed at C:UsersMinh1082QNAppDataRoaming.hexxit.minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod am2.preloader.AM2PreloaderContainer does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] AMCore initializing…stand back! I'm going to try MAGIC!

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod codechicken.core.launch.CodeChickenCorePlugin does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod atomicstryker.dynamiclights.common.DLFMLCorePlugin does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod invtweaks.forge.asm.FMLPlugin does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Loading tweaker net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer from legacyjavafixer-1.0.jar

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod codechicken.nei.asm.NEICorePlugin does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod openeye.CorePlugin does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [WARNING] [ForgeModLoader] The coremod tconstruct.preloader.TConstructLoaderContainer does not have a MCVersion annotation, it may cause issues with this version of Minecraft

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [TCon-Preloader] Scalpel. Suction. Lumber axe. CLEAR! zap

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [TCon-Preloader] Constructing preloader (Modules: [tconstruct.preloader.AccessTransformers, tconstruct.preloader.ASMInterfaceRepair])

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [TCon-Preloader] Found a properties file. Attempting load…

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [TCon-Preloader] Loaded properties successfully. Using specified settings.

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Loading tweak class name net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker@1774679

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Replacing tweaker cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker@1774679 with net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer$SortReplacement@1fc5af1

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: FMLCorePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: FMLForgePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: AM2PreloaderContainer {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: CodeChickenCorePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: DLFMLCorePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: FMLPlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: NEICorePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: OpenEyePlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: QCFMLLoadingPlugin {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: TConstructLoaderContainer {[]}

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Tweaker: cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker@1774679

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Replacing tweaker cpw.mods.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker@1774679 with net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer$SortReplacement@1fc5af1

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Calling tweak class net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer$SortReplacement

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] [LegacyJavaFixer] Replacing sort

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Calling tweak class net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer$SortReplacement

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Calling tweak class net.minecraftforge.lex.legacyjavafixer.LegacyJavaFixer

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [ForgeModLoader] Calling tweak class cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper

  2019-09-05 18:19:14 [INFO] [STDOUT] Loaded 40 rules from AccessTransformer config file fml_at.cfg

  2019-09-05 18:19:15 [WARNING] [ForgeModLoader] Problem loading class

  java.lang.SecurityException: SHA1 digest error for aul.class

  at sun.security.util.ManifestEntryVerifier.verify(Unknown Source)

  at java.util.jar.JarVerifier.processEntry(Unknown Source)

  at java.util.jar.JarVerifier.update(Unknown Source)

  at java.util.jar.JarVerifier$VerifierStream.read(Unknown Source)

  at java.io.FilterInputStream.read(Unknown Source)

  at net.minecraft.launchwrapper.LaunchClassLoader.readFully(LaunchClassLoader.java:296)

  at net.minecraft.launchwrapper.LaunchClassLoader.getClassBytes(LaunchClassLoader.java:368)

  at cpw.mods.fml.common.patcher.ClassPatchManager.getPatchedResource(ClassPatchManager.java:65)

  at cpw.mods.fml.common.asm.transformers.deobf.FMLDeobfuscatingRemapper.getFieldType(FMLDeobfuscatingRemapper.java:225)

  at cpw.mods.fml.common.asm.transformers.deobf.FMLDeobfuscatingRemapper.parseField(FMLDeobfuscatingRemapper.java:202)

  at cpw.mods.fml.common.asm.transformers.deobf.FMLDeobfuscatingRemapper.setup(FMLDeobfuscatingRemapper.java:163)

  at cpw.mods.fml.common.asm.FMLSanityChecker.injectData(FMLSanityChecker.java:245)

  at cpw.mods.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper.injectIntoClassLoader(CoreModManager.java:123)

  at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:111)

  at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:27)

  2019-09-05 18:19:15 [SEVERE] [ForgeModLoader] There is a binary discrepency between the expected input class aul (aul) and the actual class. Checksum on disk is 1, in patch c94180a. Things are probably about to go very wrong. Did you put something into the jar file?

  2019-09-05 18:19:15 [SEVERE] [ForgeModLoader] The game is going to exit, because this is a critical error, and it is very improbable that the modded game will work, please obtain clean jar files.

  Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using MaxGCMinorPauseMillis as minor pause goal is deprecatedand will likely be removed in future release

  :VV no hiện lên cái đó cái không vo game lun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *