Site Overlay

Cách làm kẹo hồ lô Trung Quốc, kẹo lạc, hạt rẻ…..

21 thoughts on “Cách làm kẹo hồ lô Trung Quốc, kẹo lạc, hạt rẻ…..

  1. 5:55 mình thích nhất hình ảnh Lý Tử Thất bịt tai bà lại để không bị ù tai khi bác trai ấy mở nắp máy nổ bỏng ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *