Site Overlay

Cách kiểm tra hàng thật giả và giá sản phẩm khi đi mua sắm| Siêu thủ thuật

8 thoughts on “Cách kiểm tra hàng thật giả và giá sản phẩm khi đi mua sắm| Siêu thủ thuật

  1. Có nhiều mã vạch đưa vào camera nó k hiện lên. Nhưng khj mình nhập số thì nó hiện sp thì sao mn.

  2. Giờ công nghệ hiện đại. Mã vạch ở sản phẩm giả vẫn check được và ra đúng sp. Nhưng để ý số mã vạch thì khác nhau một số. Số vạch ở trên sp va Ma vạch ở diện thoại hiển thị sp khi check được Sai 1so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *