Site Overlay

Cách kiểm tra cấu hình máy tính Windows 10

17 thoughts on “Cách kiểm tra cấu hình máy tính Windows 10

  1. xem thêm bài viết Làm sao để kiểm tra phiên bản windows 64-bit hay 32-bit tại đây: https://www.hoangweb.com/thu-thuat/lam-sao-de-kiem-tra-phien-ban-windows-64-bit-hay-32-bit. Cảm ơn bn ^^

  2. rồi gõ gì vào Run vậy bn? Vì mk k thấy rõ chữ bn nhập vào, piền bn viết ra ây để mk bik ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *