Site Overlay

Cách đặt mật khẩu, password cho file Excel 2013, 2010, 2007, 2003

1 thought on “Cách đặt mật khẩu, password cho file Excel 2013, 2010, 2007, 2003

  1. Cho mình hỏi làm thế nào để chặn người khác sao chép file excel Nhưng vẫn cho họ nhập và sử dụng dữ liệu trong file excel đó Ý mình hỏi là k cho họ sao chép qua máy khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *