Site Overlay

Cách Chữa Gà Lên Đờm Khi Vần!

26 thoughts on “Cách Chữa Gà Lên Đờm Khi Vần!

  1. Ad cho mk hỏi chút. Mk có xem một video của bạn đoạn cuối clip. Bạn có chia sẻ về một con gà trạng nhỏ. Mà mk xem lại hết video của bạn rồi mà ko thấy bạn cho mk xin tên video đó dc ko thaks bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *