Site Overlay

Cách cắt clip, xóa âm thanh nền bằng proShow gold

14 thoughts on “Cách cắt clip, xóa âm thanh nền bằng proShow gold

  1. bạn ơi cho mình hỏi khi cắt clip xong nhưng phần cắt bỏ ở cuối clip vẫn chạy …vậy thì làm sao để bỏ phần đó vậy bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *