Site Overlay

Cách ẩn ứng dụng trên điện thoại samsung!

23 thoughts on “Cách ẩn ứng dụng trên điện thoại samsung!

  1. Thế mà cũng làm video hướng dẫn khờ khao .cái này thằng ngu dùng điện thoai cũng biết .cảm ơn .khà khà buồn cười

  2. Tùy theo đời máy samsung có loại có loại ko có e nên gi lại tiêu đề của mình tránh bị ném đá. Như a hien tại dùng j7 2015 ko co chuc nang ẩn ứng dụng nhưng samsung grandprim thì có chức năng ẩn ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *