Site Overlay

Bida rời: Trận 100đ hấp dẫn & những đường cơ đẹp mắt – CAROM LIBRE in VIETNAM

36 thoughts on “Bida rời: Trận 100đ hấp dẫn & những đường cơ đẹp mắt – CAROM LIBRE in VIETNAM

  1. Bạn áo đen đánh theo kiểu ngựa non háo đá quá trô kéo không chuẩn mà toàn muốn đánh những đường bi đòi hỏi sử dụng kỹ thuật chuẩn

  2. Video hôm nay sao sáng tối bất thường vậy cậu.những anh này hình như cũng mới chơi ak. Đường cơ chưa thật sự nét cho lắm

  3. Oi cuối tuần vv nha anh em thấy bàn bi màu sắc em thích lắm anh ơi em chúc các anh em vv chủ nhật nhé anh…em tặng quà chủ kinh..👍👍👍👍💚💜❤👏👏👏👏🍻🍻🍻🍻🌹🌹🌹🌹💐🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *