Site Overlay

Bị viêm tinh hoàn do bệnh quai bị sau này có dẫn đến teo tinh hoàn hay không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *