Site Overlay

Bị bướu nhân tuyến giáp nhỏ có cần phải mổ không? PGS. TS Đoàn Văn Đệ tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *