Site Overlay

BỆNH CO THẮT THỰC QUẢN

1 thought on “BỆNH CO THẮT THỰC QUẢN

  1. Cách điều trị ntn ạ dùng thuốc ji thì khỏi ạ e đang bị triệu chứng nghẹn ở ngực ạ .e bị gần một tuần rồi mà dùng thuốc k đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *