Site Overlay

Bảng Ngọc Mới Mùa 8 Liên Minh Của Nasus Được BUFF Mạnh | Trâu Best Udyr

33 thoughts on “Bảng Ngọc Mới Mùa 8 Liên Minh Của Nasus Được BUFF Mạnh | Trâu Best Udyr

  1. Anh trâu chơi nasus hay nhưng đầu game mà không có mấy pha hổ báo là anh lên tới thách đấu luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *