Site Overlay

Bản tin thị trường giá vàng ngày 18 tháng 10 năm 2019#bantinthitruong #giavang
Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ so với ngày 17/10. Giá vàng thế giới tăng 5.9 ounce $ so với ngày 7/10
1 USD = 23.154 VND
Thịt gia cầm và nhiều loại thủy sản giảm từ vài ngàn đến vài chục ngàn.
Giá bán buôn đường có xu hướng nhít nhẹ.

source: https://tim2lead.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://tim2lead.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *