Site Overlay

Bài tập mẫu hàm COUNTIF và COUNTIFS trong Excel (Có lời giải)

7 thoughts on “Bài tập mẫu hàm COUNTIF và COUNTIFS trong Excel (Có lời giải)

  1. sao minh muốn số người nghỉ >5 ngày và số người được lương > 1000000 mà nhập công thức chỉ hiện #name.

  2. xin chào trungtamtinhoc. cho tôi được hỏi cách viết hàm COUNTIFS
    Tôi có bảng danh sách về năm sinh muốn thông kê số đó có bao nhiêu người có độ tuổi (từ 14 tuổi trở lên cùa năm 2016 đến 2017 nó tự động cập nhật thêm số 14 tuổi của năm 2003) VD: 1/1/2002 – 31/12/1900.
    hoangsonnguyen1956@gmail.com
    cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *