Site Overlay

B25.HD chi tiết. Bí quyết cắt quần âu nam nữ cho người bụng bự, phom dáng đẹp,.Pants for fat people

1 thought on “B25.HD chi tiết. Bí quyết cắt quần âu nam nữ cho người bụng bự, phom dáng đẹp,.Pants for fat people

  1. Cám ơn bạn chỉ dạy tận tình nhưng cho mình hỏi tại sao đường chính trung lại phải lấy lệch về một bên mà không phải chia đôi ,nó có tác dụng gì khi mình lấy lệch về một bên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *