Site Overlay

[Audio Truyện Ngắn] Đào Yêu – Cửu Lộ Phi Hương

7 thoughts on “[Audio Truyện Ngắn] Đào Yêu – Cửu Lộ Phi Hương

  1. Đọc án văn mà phì cười.
    "Một kẻ là môn chủ võ lâm nghèo rớt mồng tơi, còn sống nhăn răng đã bị thuộc hạ không bằng heo chó đẩy xuống hoàng tuyền.

    Kẻ kia là yêu tinh hoa đào lưng đeo bạc vạn, tuy sống ngàn năm nhưng sắp chết khô chết héo" –> Ông Trời thật công bằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *