Site Overlay

App Inventor 2 Tutorial | Tạo đàn piano – Làm quen với âm thanh – Phần 1Trong bài học lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 phần mềm piano đơn giản. Mục đích trong bài học này là muốn hướng các bạn làm quen với việc sử dụng âm thanh trong app inventor 2.

– Link Download audio files:
– Link Download project file:
– Blog:

Nguồn: https://tim2lead.com/

Xem thêm bài viết: https://tim2lead.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *