Site Overlay

Anh em câu lạc bộ dừa bonsai Việt Nam đi tham quan trại dừa giống ở Mỏ Cày Bắc Bến Tre. Xuân Dừa.

1 thought on “Anh em câu lạc bộ dừa bonsai Việt Nam đi tham quan trại dừa giống ở Mỏ Cày Bắc Bến Tre. Xuân Dừa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *