Site Overlay

Amply Sansui D607 giá 4.800 LH 091 116 9961

5 thoughts on “Amply Sansui D607 giá 4.800 LH 091 116 9961

  1. Dùng hàng cỏ cho nó đỡ sót. Cháy lại mua. Không thích tháo ra coi chơi. Chất lượng âm thanh OK. Hơn hàng ta và tàu nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *