Site Overlay

6 Bài Tập Giúp Tăng Chiều Cao

27 thoughts on “6 Bài Tập Giúp Tăng Chiều Cao

  1. Gen chỉ chiếm tới 30->40% thôi anh ơi 60% quyết định tới yếu tố ăn yếu tối tác động khác

  2. tôi đã 40 rồi, tập thể dục buổi sáng có thể béo lên được không, và có thể cao dữ ko, tôi là dan ong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *