Site Overlay

6/9: Bác Hồ dâng gái đẹp VN và chất kích dục cho tình báo OSS Mỹ, bị từ chối! Đây là đạo đức HCM?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *