Site Overlay

Month: January 2021

Xem xông đất năm 2021 tuổi Canh Tuất 1970: Tuổi đẹp, giờ đẹp, phong thủy hóa giải

Xem xông đất năm 2021 tuổi Canh Tuất 1970: Năm 2021, lần trước tiên Tử vi lượng sẽ đưa ra những tuổi xông đất đẹp & phù hợp nhất với tuổi Canh Tuất. Xem xông đất nămContinue ReadingXem xông đất năm 2021 tuổi Canh Tuất 1970: Tuổi đẹp, giờ đẹp, phong thủy hóa giải

Nung nấu tham vọng quyền lực, cung Sư Tử hợp với nghề gì?

Sư Tử biểu tượng với lửa, được Mặt Trời chiếu mệnh. các người thuộc diện cung Leo nhận được sức mạnh một và lòng kiêu hãnh, tính tự động lập quá cao.Trong mọi lĩnh vực, họ luôn thể hiện quyềnContinue ReadingNung nấu tham vọng quyền lực, cung Sư Tử hợp với nghề gì?