Site Overlay

20141210 Nang trứng, nang buồng trứng và u nang buồng trứng

3 thoughts on “20141210 Nang trứng, nang buồng trứng và u nang buồng trứng

  1. Bs cho em hỏi nang nhỏ buông trúng hai bên và và buông trúng trái có nang noãn có chủa đuợc không ạ và có hại gì vè mang thai không ạ

  2. Cho em hỏi bệnh nhân đang đau cấp như vậy thì phân biệt nang trứng vỡ hay u nang bt vỡ như thê nào để có chỉ định mổ ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *