Site Overlay

20121129_Một trường hợp viêm tuỵ cấp

2 thoughts on “20121129_Một trường hợp viêm tuỵ cấp

  1. Thầy ơi cho con hỏi,qua case lâm sàng trên của thầy,bệnh nhân có bệnh cảnh lâm sàng ko tương xứng với kết quả CT vậy thì thái độ điều trị đối với bệnh nhân này là như thế nào là phù hợp nhất và tiên lượng tế nào ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *