Site Overlay

📚Chia sẻ về quá trình xả-siết cơ (phần 2) cùng VĐV Võ Văn Công

8 thoughts on “📚Chia sẻ về quá trình xả-siết cơ (phần 2) cùng VĐV Võ Văn Công

  1. a Tài và a Công ơi làm video hướng dẫn chi tiết các tư thế biểu diễn cơ bản khi lên sàn đi a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *