Site Overlay

ปากดี – Maiyarap [Live] 20Something Bar

5 thoughts on “ปากดี – Maiyarap [Live] 20Something Bar

  1. “บางครั้งแสดงออก เหมือนว่าฉันเมิน ฉันต้องปกป้องตัวเอง จากคนที่ซ้ำเติมฉันเลยต้องยิ้มทั้งที่ไม่เต็มใจ กับคำพูดโครต คลาสสิค ว่ากูไม่เป็นไร”🐰🧡🎧✨

  2. ไหนว่าโลกมันกลม
    #ไม่เห็นเธอจะวนกลับมาเลย 😭

  3. พูดว่าไม่เป็นไร แต่ข้างในแม่งโครตเจ็บ ตอนที่เธอโกหกว่าไปเรียนแต่ไปหาผู้ชายคนอื่น ตอนที่ถามจนยอมรับสารภาพแล้วบอกเลิกผมทันที ปากผมบอกไม่เป็นไรแต่ใจแม่งโครตเจ็บและช็อคเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *