Site Overlay

ปวดใจ – ZAX IZAX [Live] 20Something Bar

2 thoughts on “ปวดใจ – ZAX IZAX [Live] 20Something Bar

  1. โอ้ว พี่ใหญ่ โลโซ มาตีกลองให้ด้วยรึป่าว เห็นไม่ชัด

  2. “รักเราเก่าไป
    หัวใจของฉันและเธอคงชินและชา
    หากวันนี้ไม่มีน้ำตา รักเราจบเอง
    เหมือนเพลงที่มันหมดหวานตามกาลเวลา”🐰🧡🎧✨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *